De belangstelling voor kristallen wijst op een bewustzijnsverandering waar steeds meer mensen voor open staan. Meer en meer mensen voelen zich aangetrokken door kristallen.

De speciale eigenschappen van kristallen vloeien voort uit de vorm, de kleur, en de energie die ze uitstralen. Als we ons aangetrokken voelen tot bepaalde stenen is dat meestal door hun schitterende kleuren. Deze werken diep in op lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied.
Kristallen staan voor zuiverheid en reageren net als ieder levend wezen op liefde. Kristallen zijn ware vrienden. Als we bereid zijn met een open geest een wezenlijk contact aan te gaan vind er een energie-uitwisseling plaats. Wie met een open hart een kristal uitkiest, zal vanzelf verbonden worden met het wezen van het kristal, de liefde en het heilzame werk ervaren. Zij geeft zich aan iedereen die haar gebruiken wil. En als we er liefdevol mee omgaan toont ze ons haar verborgen geheim.

De cursussen staan geheel in het teken van kristallen en kleuren en de unieke werking hiervan.
Onderwerpen worden in de werkboeken op een heldere manier beschreven, achtergronden toegelicht en eventueel aangevuld.
Naast de theoretische kennis wordt er volop ruimte gecreëerd om ook praktische ervaringen op te doen door bepaalde technieken te leren en toe te passen. Dit gebeurt door persoonsgericht te werken aan zichzelf en met de medecursisten.

Tijdens de cursussen zijn alle stenen die we gebruiken aanwezig zodat je de mogelijkheid hebt er vertrouwd mee te raken. Het zijn allemaal eerste klas mineralen met een zuivere onbedorven energie.

De cursussen kristallen worden gegeven in de Reeshof in Tilburg